Sikkerhedskonsulenterne anvender Løsningsfokuseret metode (LØFT) og Samarbejde Om Sikkerhed (SOS) til at skabe forandring for mennesker.

Vi har som overordnet formål, at styrke samarbejdsrelationer mellem mennesker og skabe sikkerhed, trivsel og udvikling. Det kan være på arbejdspladsen, i familien, mellem fagpersoner, mellem professionelle, mellem forvaltning og familie, eller mellem ledelse og medarbejdere.

Vi tilbyder kurser, udviklingsdage, konflikthåndtering, familie behandling og forandrende samtaler, med udgangspunkt i Løsningsfokuseret metode (LØFT) og Samarbejde Om Sikkerhed (SOS). I vores optik tager faglig udvikling og læreprocesser, altid udgangspunkt i inddragelse og i kundens bedste håb for forandring.

Vi har hen over sommeren været involveret i et par bogudgivelser.

Charlotte har sammen med Astrid Kring skrevet “Fortællingen til barnet” Bogen er et redskab for professionelle, der beskriver hvordan man skaber en god proces for børn, som har været udsat for meget store og voldsomme ting i deres liv, og som har behov for at få en alderssvarende, sammenhængende, visuel og forståelig fortælling om hvad, der egentlig skete. Bogen giver en introduktion til hvordan man på en simpel, meningsfuld og terapeutisk måde, i samarbejde med forældrene udarbejder en fælles forklaring. Og hvordan man rent praktisk kommer godt i gang med at tegne og fortælle, så processen munder ud i en illustreret tekst eller bog.

Bogen koster 160 kr. og kan bestilles hos charlotte@vibits.dk

Michael har sammen med Rikke Ludvigsen skrevet et kapitel i bogen “The Solution Focused Approach with Children and Young People” redigeret af Denise Yusuf.

Evaluering

Igennem det sidste år har Forsvarets Veterancenter gennemført en omfattende evaluering af den danske veteranindsats. Om implementeringen af LØFT og det netværksbaserede arbejde står følgende, som vi er ret glade for og stolte af:”tilbagemeldingerne fra de pårørende (er), at de har stort udbytte af netværksmøderne, som synliggør, at der er flere om at støtte veteranen. De oplever en mærkbar positiv forandring og får en fælles viden om sagens status, samt hvad forventningerne er tildet videre forløb. Det er ligeledes Veterancentret vurdering, at LØFT skaber positive forandringer i veteranernes liv og troen på, at deres situation kan ændres positivt. Det vurderes på denne baggrund, at indsatsen har levet op til sit formål.” Læs mere

Sikkerhed, udvikling og trivsel i familier

Selv om et barn har været udsat for vold, overgreb eller groft omsorgssvigt, kan der være situationer, hvor en anbringelse kan skade barnet yderligere.

Vi har mere end 10 års praktisk erfaring med at skabe sikkerhed i familier, hvor vold, overgreb eller groft omsorgssvigt har skabt farlige eller usikre opvækstbetingelser.

Vi hjælper børne- og familieafdelinger med at afklare om det er muligt, at samarbejde med familien om at skabe sikkerhed, udvikling og trivsel i hjemmet, så barnet kan få en tryg og sikker opvækst.

Vi hjælper kommuner med at udarbejde eller styrke Sikkerhedsplaner til udsatte børn. Er du socialrådgiver, så læs mere om samarbejdet med os HER.

Vi inddrager barnet og alle omkring barnet i løsningen.
Vi hjælper familien med at skabe sikkerhed, udvikling og trivsel i hjemmet, så barnet kan få en tryg og sikker opvækst.

Blog:

Løsningsfokuseret metode og Samarbejde Om Sikkerhed
Samarbejde Om Sikkerhed i familier med høj risiko (Sikkerhedsplaner) er af VIVE karakteriseret som en lovende praksis.
Løsningsfokuseret metode og Samarbejde Om Sikkerhed
Voksne skal blive langt bedre til at inddrage børnene. Vi skal give dem nogle ordentlige ord og billed forklaringer på voldsomme hændelser i deres liv.

nyt:

3 days ago

Sikkerhedskonsulenterne

Mandag og tirsdag har vi trænet løsningsfokuseret metode og samarbejde om sikkerhed. Bedste håb, forestillet fremtid, søjler, risikovurdering, skala og mange faglige drøftelser med dygtige konsulenter. Grin, sjov, alvor og selvfølgelig masser af løsningsfokuserede spørgsmål. ... See MoreSee Less

View on Facebook

Løsningsfokuseret metode og Samarbejde Om Sikkerhed
Et idekatalog af gode erfaringer, der kan bringes i anvendelse ved Implementering af metoden
Taler vi egentlig om det samme når vi taler om sikkerhedsplaner? Eller er sikkerhedsplaner blevet et udvandet og misbrugt begreb?