Samarbejde Om Sikkerhed

Samarbejde Om Sikkerhed (SOS) er en socialfaglig metode, som bygger på 2 elementer; den løsningsfokuserede metode som forandringsværktøj og en styrkelse af samarbejdet i en resiliensskabende proces. Metoden har fokus på at skabe sikkerhed, udvikling og trivsel for børn og familier i udsatte situationer ved at styrke relevante voksnes samarbejde omkring børnene og skabe positive og holdbare forandringer.

Ønsker du en konsulent med solid praktisk erfaring i arbejdet med udsatte børn? Eller en underviser med erfaring i at skabe lære- og udviklingsprocesser i politisk styrede organisationer?

Ring eller skriv gerne og hør om jeg kan hjælpe.

Tlf. 2098 9417

Jeg tilbyder:

  • Løsningsfokuseret familie behandling
  • Sikkerhedsplaner i familier med anbringelsestruede børn.
  • Børnefaglige undersøgelser med udgangspunkt i Samarbejde Om Sikkerhed.
  • Kurser og træning i at inddrage og arbejde med netværk.
  • Kurser og træning i børnesamtaler og forklaringer til børn.
  • Kurser og træning i Løsningsfokuseret metode.
  • Uddannelse og træning i Samarbejde Om Sikkerhed (SOS), som værktøj på området for udsatte børn.
  • Uddannelse og træning af særlige Sikkerhedsplansteams med fokus på at skabe sikkerhed i familier med anbringelsestruede børn.
  • Hjælp til implementering af metoderne i organisationen.
Sikkerhedskonsulenterne - Samarbejde Om Sikkerhed
S​amarbejde Om Sikkerhed er et EU varemærkebeskyttet navn og logo