Sikkerhedskonsulenterne anvender Løsningsfokuseret metode (LØFT) og Samarbejde Om Sikkerhed (SOS) til at skabe forandring for mennesker.

Vi har som overordnet formål, at styrke samarbejdsrelationer mellem mennesker og skabe sikkerhed, trivsel og udvikling. Det kan være på arbejdspladsen, i familien, mellem fagpersoner, mellem professionelle, mellem forvaltning og familie, eller mellem ledelse og medarbejdere.

Vi tilbyder kurser, udviklingsdage, konflikthåndtering, familie behandling og forandrende samtaler, med udgangspunkt i Løsningsfokuseret metode (LØFT) og Samarbejde Om Sikkerhed (SOS). I vores optik tager faglig udvikling og læreprocesser, altid udgangspunkt i inddragelse og i kundens bedste håb for forandring.

Sikkerhed, udvikling og trivsel i familier

Selv om et barn har været udsat for vold, overgreb eller groft omsorgssvigt, kan der være situationer, hvor en anbringelse kan skade barnet yderligere.

Vi har mere end 10 års praktisk erfaring med at skabe sikkerhed i familier, hvor vold, overgreb eller groft omsorgssvigt har skabt farlige eller usikre opvækstbetingelser.

Vi hjælper børne- og familieafdelinger med at afklare om det er muligt, at samarbejde med familien om at skabe sikkerhed, udvikling og trivsel i hjemmet, så barnet kan få en tryg og sikker opvækst.

Vi hjælper kommuner med at udarbejde eller styrke Sikkerhedsplaner til udsatte børn. Nogle gange som foranstaltning direkte i familien. Andre gange, som en del af en børnefaglig undersøgelse (§ 50).

Vi inddrager barnet og alle omkring barnet i løsningen.
Vi hjælper familien med at skabe sikkerhed, udvikling og trivsel i hjemmet, så barnet kan få en tryg og sikker opvækst.

Blog:

Løsningsfokuseret metode og Samarbejde Om Sikkerhed
Samarbejde Om Sikkerhed i familier med høj risiko (Sikkerhedsplaner) er af VIVE karakteriseret som en lovende praksis.
Løsningsfokuseret metode og Samarbejde Om Sikkerhed
Voksne skal blive langt bedre til at inddrage børnene. Vi skal give dem nogle ordentlige ord og billed forklaringer på voldsomme hændelser i deres liv.

nyt:

Charlotte har hjulpet endnu en familie med at skabe god trivsel for deres 3 børn, som nu ved at mor kan skabe ro, uden at råbe og slå. Børnene har fået overskud til at passe deres skole og være sammen med kammerater. Det har også betydet, at de professionelle omkring børnene er blevet mere trygge og deres bekymringer for børnene er håndteret.

Det betyder samtidig at vi plads til en ny familie, der behøver hjælp til at skabe sikkerhed og trivsel for deres børn.
... See MoreSee Less

View on Facebook

Løsningsfokuseret metode og Samarbejde Om Sikkerhed
Et idekatalog af gode erfaringer, der kan bringes i anvendelse ved Implementering af metoden
Taler vi egentlig om det samme når vi taler om sikkerhedsplaner? Eller er sikkerhedsplaner blevet et udvandet og misbrugt begreb?