Velkommen til vores nye hjemmeside

Blog:

Sikkerhedsplaner Samarbejde Om Sikkerhed
Samarbejde Om Sikkerhed i familier med høj risiko (Sikkerhedsplaner) er af VIVE karakteriseret som en lovende praksis.
Voksne skal blive langt bedre til at inddrage børnene. Vi skal give dem nogle ordentlige ord og billed forklaringer på voldsomme hændelser i deres liv.

nyt:

Taler vi egentlig om det samme når vi taler om sikkerhedsplaner? Eller er sikkerhedsplaner blevet et udvandet og misbrugt begreb?
Et idekatalog af gode erfaringer, der kan bringes i anvendelse ved Implementering af metoden

Grundet statsministerens anbefalinger er alle vores supervision og undervisningsopgaver lukket ned.

Vi kan dog heldigvis stadig yde supervision og støtte, via. telefon og skype, til rådgivere med akut behov for vores hjælp.

Med respekt for de overordnede retningslinjer kan vi bistå familier og rådgivere, (i familien) hvis de står i en familie, hvor det brænder på ift. at skabe akut sikkerhed for barnet.

Hjælp til socialrådgivere

Står du med et barn, der har været udsat for vold, overgreb eller groft omsorgssvigt?

Tænker du en anbringelse kan skade barnet yderligere?

Vi har mere end 10 års praktisk erfaring med at skabe sikkerhed for børn, hvor vold, overgreb eller groft omsorgssvigt skaber usikre opvækstbetingelser.

Ring til os, så rykker vi ud og hjælper med en proces, der kan afklare om den nødvendige sikkerhed kan skabes i hjemmet.

Vi inddrager barnet og alle omkring barnet i løsningen.
Netværket samarbejder om sikkerhed.