Blog

 • Samarbejde om Sikkerhed i børnesager med høj risiko (sikkerhedsplaner).
  Det er vigtigt for os, at vi ikke bare leverer en ydelse. Vi ønsker et tæt samarbejde med socialrådgiver. Både i forhold til sagen, men også i forhold til at videregive læring om vores metode. Mange rådgivere er meget tæt på processen, når vi arbejder. Flere fortæller at de har lært rigtig meget og fået …
 • Marte Meo terapeut
  Har du lyst til at fokusere på det enkelte menneskes egen unikke kraft til udvikling og forandring? Tror du på større effekt ved at vise, i stedet for bare at tale om? Har du lyst til at få udviklet din praksis og styrket dine kompetencer i samspil? Så er det nu du skal overveje en …
 • Marte Meo og sikkerhedsplansarbejde
  I mit arbejde som løsningsfokuseret familiebehandler har jeg gennem årene erfaret, at mange forskellige elementer har betydning for om mit arbejde fører til effektive og bæredygtige resultater i familierne. Jeg ved nu at det er afgørende at se familierne som eksperter på deres eget liv, at fokusere på det som forældrene gerne vil have løst …
 • At håbe er at leve. Hvad er dit Bedste Håb?
  At håbe er at leve. Hvad er dit bedste håb? Dette indlæg udforsker i spændingsfeltet mellem håbløshed og håb i relation til den løsningsfokuserede metode.
 • Løsningsfokuseret metode – et misbrugt begreb
  Hvad vil det egentlig sige at arbejde løsningsfokuseret? Er Løsningsfokuseret metode – et misbrugt begreb? Handler det om løsninger?
 • Skala workshoppen.
  Skala workshoppen kan bidrage til at styrke teamets fokus på analyse. Den anvendes ofte, som et element i implementeringen af Samarbejde Om Sikkerhed.
 • Implementering af Samarbejde Om Sikkerhed
  Velkommen til (idealtypen) LØFT kommunen Samarbejde Om Sikkerhed. Et idekatalog af gode erfaringer, der kan bringes i anvendelse ved Implementering af metoden.
 • Forklaringen til barnet
  Voksne skal blive langt bedre til at inddrage børnene. Vi skal give dem nogle ordentlige ord og billed forklaringer på voldsomme hændelser i deres liv.
 • Sikkerhedsplaner – et tvivlsomt begreb?
  Sikkerhedsplaner til udsatte børn, giver en række beskrivelser af sikkerhedsplaner som “en detaljeret køreplan til at sikre barnet”. Men sikrer en detaljeret køreplan mod vold og overgreb? Eller et udvandet og misbrugt begreb?
 • Sikkerhedsplaner – en lovende praksis
  Sikkerhedsplaner (eller Samarbejde om Sikkerhed i familier med høj risiko, som det hedder under vores varemærke), har vist sig at være særligt anvendeligt i sager, hvor barnet er i risiko for alvorlige overgreb, vold, misbrug eller groft omsorgssvigt.