Hvad kan vi?

Vi hjælper familier med at skabe forandringer, både alene og sammen med deres netværk.

Vi har fokus på værdien af relationer og betydningen af inddragelse i forandringsprocesser.

Vi træner fagpersoner i anvendelse af den løsningsfokuserede metode, som udgangspunkt for forandrende samtaler.

Vi tilbyder Marte Meo, Løsningsfokuseret metode, Samarbejde Om Sikkerhed og Sikkerhedsplaner, som redskab til forandring og udvikling.