Forandringsfokus

Forandringsfokus med Løsningsfokuseret metode (LØFT), Samarbejde Om Sikkerhed (SOS) og Sikkerhedsplaner, som redskab til forandring og udvikling.

Jeg hjælper familier med at skabe forandringer, både alene og sammen med deres netværk.

Jeg har fokus på værdien af relationer og betydningen af inddragelse i forandringsprocesser.

Jeg træner fagpersoner i anvendelse af den løsningsfokuserede metode, som udgangspunkt for forandrende samtaler.

Jeg tilbyder undervisning og supervision i Løsningsfokuseret metode, Samarbejde Om Sikkerhed og Sikkerhedsplaner, som redskab til forandring og udvikling.

Forandringer i familier

I familiebehandlingen tilbydes en struktureret indsats for at få skabt vedvarende positive forandringer hos forældrene og styrke barnets sikkerhed, trivsel og udvikling.

Gravide og spædbørn

Familiebehandlingsforløb i forbindelse med fødsel. Ved bekymring i forbindelse med fødsel eller som alternativ til anbringelse af nyfødte børn, iværksættes et intensivt behandlingsforløb med inddragelse af netværk og udvikling af kompetencer hos forældrene for dermed at skabe sikkerhed for barnet.

Anbringelsestruede børn

Sikkerhedsplaner i børnesager med anbringelsestruede børn. I de fleste tilfælde er det muligt at få forældre og netværk til at samarbejde om sikkerhed, så problemerne løses og barnet/børnene kan forblive i hjemmet eller hjemgives efter et kort ophold udenfor hjemmet.

Styrket samarbejde

Det kan være en stor belastning for børns trivsel at vokse op i konflikt. Der arbejdes med parterne rundt om barnet med henblik på at styrke samarbejdet omkring barnets udvikling og trivsel.

Jeg har gode erfaringer med at hjælpe i en proces der kan genskabe tilliden og styrke samarbejdet omkring børnene, uanset om det er samarbejdet mellem forældre, skole- og forældre, eller mellem familie og kommune, der er kørt skævt.

Forandrende samtaler

Jeg tilbyder forandrende samtaler, individuelt eller i grupper, med udgangspunkt i den løsningsfokuserede metode.

Jeg hjælper med at skabe et klart billede af hvordan livet ser ud når forandringen er sket og hvad man allerede kan og gør, som kan være hjælpsomt i arbejdet med at skabe forandring.

Ofte hjælper samtalen med, at man får øje på hvad man kan gøre ift. at skabe den forandring i sit liv, som man ønsker. Det kan være alt fra styrker og ressourcer, til måder man mestrer svære livsvilkår på.

Jeg holder samtaler med mennesker, der ønsker at håndtere udfordringer i arbejds- eller privatlivet.

Jeg har haft forandrende samtaler med unge og voksne, der ville arbejde med deres angst, PTSD, rygning, misbrug, adfærd, konflikter, kostvaner, motivation mm.

Jeg er ikke så optaget af, hvad man har med i bagagen, men er interesseret i, hvilken forandring man vil skabe og hjælper med at få øje på de mestringsstrategier, ressourcer og kompetencer, som kan være med til at skabe forandringen.

Strukturen i vores samtale består som regel af 4 overordnede temaer.

  • Hvad er dit bedste håb for hvad der skal komme ud af samtalerne?
  • Hvordan ville livet se ud, hvis du vågnede i morgen og forandringen var sket?
  • Hvad er allerede til stede i dit liv, som du vil bevare og som du kan bygge på, i arbejdet med at skabe forandringen?
  • Hvad vil være tegn på, at du har bevæget dig mere i den retning du gerne vil?

Forandringer i organisationer

Med udgangspunkt i løsningsfokuseret metode (LØFT) og aktionslæring hjælper jeg med at skabe forandring, læring og faglig udvikling i organisationer. Det kan være alt fra større implementerings- udviklingsprojekter over tid til tematiserede workshops og dagskurser.

Ring gerne og hør hvordan jeg kan hjælpe med at styrke den faglige udvikling i din organisation.

Samarbejde Om Sikkerhed (SOS)

Samarbejde Om Sikkerhed (SOS) hjælper med at strukturere inddragelsen af barnet, den unge, forældrene og netværket i alle dele af sagsbehandlingen.

Forskningen peger på, at en tæt relation mellem sagsbehandlere og børn, unge og forældre i alle dele af sagsbehandlingen, øger kvaliteten. Når barnet, den unge og forældrene bliver inddraget, bliver de mere motiveret til samarbejde og forandring og indsatserne fungerer bedre.

Samarbejde Om Sikkerhed (SOS) er inspireret af de ideer, som ligger i de australske modeller Signs of Safety og Partnering for Safety, men bygger også på skandinavisk, europæisk og international forskning, herunder principper og begreber fra forskning om risiko og resiliens. 

Samarbejde Om Sikkerhed kan anvendes i den børnefaglige undersøgelse, i handleplaner, ved netværks- og opfølgningsmøder, ved børnesamtaler, familie samtaler og ved konfliktløsning.

Metoden sætter barnet og familien i centrum og gennem aktiv inddragelse styrker parternes motivation for at skabe forandring.

Løsningsfokuseret metode (LØFT)

Jeg underviser, superviserer og træner fagpersoner i anvendelse af den løsningsfokuserede metode, som udgangspunkt for forandringer. Jeg har siden 2014 trænet socialrådgivere, sundhedsplejersker, pædagoger, psykologer, og andre fagfolk i metoden.

Børnesamtaler

Jeg træner fagfolk i den svære samtale med udsatte børn. Med samtaleværktøjer og metoder, som sætter barnet i centrum for indsatsen, ønsker vi at styrke børnenes perspektiv og mulighed for at blive hørt.

Forklaringen til barnet hjælper med at give børnene en ordentlig forklaring på hvad der “egentlig” skete, da de oplevede en traumatisk hændelse. Det kan være vold, overgreb, anbringelse, dødsfald eller andre voldsomme hændelser i børns liv.

Mange af de fagpersoner jeg har trænet føler sig efter kurset, bedre klædt på til at give børn og familier en bedre forståelse af deres situation.

Inddragelse af netværk

Hvordan kan man inddrage familie og netværk på en måde, hvor de opfattes som kompetente og man fokuserer på deres unikke styrker og involverer dem i en problemløsende proces?

Hvordan får man aktiveret netværket rundt om barnet eller familien på en måde, hvor de får lyst til at bidrage aktivt?

Sikkerhedsplaner

Sikkerhedsplaner

Jeg træner, superviserer og uddanner medarbejdere i særlige sikkerhedsplansteams, hvor inddragelse af privat netværk skaber sikkerhed og trivsel for udsatte børn.

Jeg har mere end 15 års praktisk erfaring i at skabe sikkerhed for børn, hvor vold, overgreb eller groft omsorgssvigt skaber usikre opvækstbetingelser. Vi træner og uddanner medarbejdere i særlige sikkerhedsplansteams, hvor inddragelse af privat netværk skaber sikkerhed og trivsel for udsatte børn.