Metodeværkstedet understøtter faglig udvikling

Metodeværkstedet understøtter faglig udvikling. Den løsningsfokuserede metode og Samarbejde om sikkerhed virker umiddelbart nem og ligetil, når man bliver introduceret til den på et par kursusdage eller når man ser erfarne praktikere anvende den.

Den lethed får mange til at undervurdere, hvor meget det kræver at lære, praktisere og implementere metoden i dagligdagen. Metoden er et håndværk, der skal øves, trænes og arbejdes meget. At lære metoden, så den kan anvendes som et brugbart værktøj i praksis, kræver løbende træning og coaching af en dygtig løsningsfokuseret praktiker.

Et håndværk der skal læres.

For at fastholde den løsningsfokuserede metode og anvende værktøjerne fra samarbejde om sikkerhed i sagsbehandlingen er det vigtigt at man tilbyder medarbejderne løbende praksisnær kompetenceudvikling. Det er i det praktiske arbejde med metoden, at medarbejderne har brug hjælp til at udvikle og træne deres kompetencer.

Efter det grundlæggende forløb er det vigtigt at de har adgang til en supervision og faglig udvikling. Det vil hjælpe dem når de øver metoden i praksis og styrke implementeringen.

Metodeværkstedet understøtter faglig udvikling

Metodeværkstedet understøtter og udbygger den faglige udvikling og implementeringen af Samarbejde om Sikkerhed. Samtidig bringer den nyeste viden på området ind i organisationen og sætter den i relation til andre teorier.

Metodeværkstedet styrker dermed både medarbejdernes faglige vidensbase og deres kompetencer og færdigheder i arbejdet med den løsningsfokuserede metode. Vi træner de forskellige elementer i forhold til inddragelse, bekymringsgrundlag, risikovurdering, fokus på forandring, vigtigheden af makkerskaber, samarbejde osv.

Ligeledes vil vi på værkstedet opfange og tage fat på generelle temaer, som kan understøtte en reflekteret løsningsfokuseret praksis. Vi hjælper med at oversætte videnskabelige teorier og begreber til hverdagssprog, eksempelvis i forhold til paradigmeforståelse, kundskabsgrundlag, etik, vidensformer mv.

Fokus i metodeværkstedet vil kontinuerligt være at styrke medarbejdernes kompetencer i den praktiske anvendelse af metoden. Samtidig vil det understøtte en reflekteret professionel praksis og skabe sammenhæng mellem videnskabelig viden og praksisviden.

Metodeværkstedet understøtter faglig udvikling og vil således være et vigtigt element i implementeringen af den løsningsfokuserede metode og udviklingen af medarbejdernes faglighed.

Læs mere om: