Om Sikkerhedskonsulenterne

Vi er 2 selvstændige konsulenter, i tæt samarbejde om at skabe forandringer for mennesker. Det kan være på arbejdspladsen, i familien, mellem fagpersoner, mellem professionelle, mellem forvaltning og familie, mellem ledelse og medarbejdere eller bredt i lokalsamfundet.

Vi har mere end 10 års praktisk erfaring i at lave Sikkerhedsplaner i familier med vold, overgreb og groft omsorgssvigt. Generelt har vi en solid praktisk erfaring i arbejdet med udsatte børn og voksne. Både direkte i familien og som konsulenter.

Vi har ligeledes erfaring med skabe lære- og udviklingsprocesser i politisk styrede organisationer og forvaltninger. Både fra et medarbejderperspektiv og et lederperspektiv.

Charlotte Thykier

Charlotte har en diplomuddannelse i systemisk familieterapi, er Marte Meo terapeut, supervisor og uddannet traumebehandler.

Charlotte brænder for at skabe sikkerhed og trivsel for børn og unge, og for at fremme udviklingsstøttende adfærd hos voksne.

Gennem de seneste 12 år har hun arbejdet med de mest udsatte børn og unge og deres familier og netværk.

Charlotte er et menneske, som gerne går i gang med nye faglige udfordringer og træder nye stier.

Hun vægter ærbødighed for de mennesker, hun samarbejder med, højt, og fastholder uærbødighed over for tabuer, dogmer og problemer.

Hendes fokus er på alles “gode grunde” – dvs. at bag en hver adfærd ligger mening og konstruktive hensigter.

Hun har stor erfaring i at arbejde i tætte, tværfaglige miljøer, hvor det fælles mål er at skabe fysisk og følelsesmæssig sikkerhed for børn.

Hun en meget omfattende erfaring i at arbejde med traumatiserede familier, i familier med misbrug, psykiske lidelser, vold, omsorgssvigt, akut krise og i familier med anden etnisk baggrund end dansk.

Michael Petersen

Michael er uddannet sociolog og Master i udsatte børn og unge.

En Løsningsfokuseret praktiker, som har gennemført en række uddannelsesdage på Diplom niveau hos BRIEF i London.

Han har deltaget på flere fordybende workshops i Signs of Safety og Sikkerhedsplaner i både ind og udland.

Michael er optaget af, at undervisning og læring foregår, som inddragende processer, hvor deltagerne bruger sig selv og de styrker og kompetencer de har i læreprocessen.

Sammen med medarbejdere og ledere har han forfinet praksis i en række kommuner.

Michael uddanner i løsningsfokuseret metode, Samarbejde Om Sikkerhed, netværksinddragelse, mødeledelse mm.

Michael bruges også som mødeleder eller direkte indsats i familier.

Han har stor erfaring i arbejdet på børnefamilieområdet, særligt i familier hvor der har fundet vold, overgreb eller groft omsorgssvigt sted.

I disse familier samarbejder Michael med kommune, familie og netværk om at skabe sikkerhed for børnenes udvikling og trivsel.

Vores tilgang til at skabe læring og forandring.

Alt hvad vi gør har fokus på at styrke samarbejdet mellem mennesker og hjælpe med at skabe de ønskede forandringer.

I vores arbejde med mennesker har vi altid fokus på, hvor de vil hen. Hvad de allerede kan. Hvilke personlige og netværksbaserede ressourcer de kan trække på, mens de arbejder på at skabe forandring.

Kurser og kompetenceudvikling

På vores kurser har vi fokus på læreprocesser og udviklingsprocesser. Vi tænker man lærer bedst, når man aktivt arbejder med stoffet. Vores kursister bliver præsenteret for læring gennem øvelser. Det er i øvelsen man bliver bedre og udvikler sin faglighed. Derfor er vores læringsrum summende værksteder, hvor kursisterne udvikler faglige kompetencer gennem øvelse og træning.

Vi tænker læring foregår på 2 planer. Først lærer man og derefter lærer man fra sig. Vi hjælper med at fastholde læringen i organisationen ved at understøtte nogle læringsrum, hvor man både lærer og lærer fra sig.

Familiearbejdet

I vores arbejde med udsatte børn og familier har vi fokus på, hvordan vi sammen med familie, fagprofessionelle og netværk kan skabe sikkerhed, udvikling og trivsel for børnene og for familien som helhed. Vi har fokus på at styrke familiens muligheder for at mestre de svære situationer på måder, der skaber sikkerhed for børnene.

Metoder

De løsningsfokuserede antagelser og den løsningsfokuserede metode, udgør sammen med Samarbejde Om Sikkerhed, vores grundlæggende og fælles metodiske ståsted. I familie arbejdet suppleres med Marte Meo.

Varemærket

S​amarbejde Om Sikkerhed er et EU varemærkebeskyttet navn og logo, som kun må anvendes efter tilladelse fra virksomheden Sikkerhedskonsulenterne – børns sikkerhed. Dermed kan vi sikre, at produkter der leveres i navnet Samarbejde Om Sikkerhed er af en høj faglig kvalitet.

Undervisning, Træning og Supervision i “Samarbejde Om Sikkerhed” udbydes af selvstændige konsulenter, der arbejder med forskellige aspekter af den løsningsfokuserede metode. Læs mere om S​amarbejde Om Sikkerhed

Samarbejde Om Sikkerhed

S​amarbejde Om Sikkerhed er et EU varemærkebeskyttet navn og logo.