Hvem er vi

Charlotte Thykier og Michael Petersen arbejder tæt sammen i Sikkerhedskonsulenterne om at skabe forandring for mennesker.

Charlotte Thykier

Charlotte Thykier

Charlotte brænder for at skabe sikkerhed og trivsel for børn og unge, og for at fremme udviklingsstøttende adfærd hos voksne og skabe holdbar forandring.

Gennem de seneste 12 år har hun arbejdet med de mest udsatte børn og unge og deres familier og netværk.

Kontakt:
Email: charlotte@vibits.dk
Tlf: +45 31 32 34 15

Charlotte hjælper en række kommuner med at skabe sikkerhed for børn og familier i akutte og vanskelige situationer. Charlotte bruges også til intensiv familie behandling i familier, hvor den hidtidige indsats ikke har medført den ønskede forandring.

Det løsningsfokuserede (LØFT) udgangspunkt er grundlaget for Charlottes arbejde med Sikkerhedsplaner, Samarbejde om Sikkerhed, Marte Meo og Ord og Billeder, som er redskaber til at opnå bæredygtige løsninger.

Charlotte Thykier er et menneske, som gerne går i gang med nye faglige udfordringer og træder nye stier og som er nysgerrig på nye teorier og metoder. Hun vægter ærbødighed for de mennesker, hun samarbejder med, højt, og fastholder uærbødighed over for tabuer, dogmer og problemer. Hendes fokus er på alles “gode grunde” – dvs. at bag en hver adfærd ligger mening og konstruktive hensigter.

Hun har en diplomuddannelse i systemisk familieterapi, er Marte Meo terapeut og supervisor og har stor erfaring i at arbejde i tætte, tværfaglige miljøer, hvor det fælles mål er at skabe fysisk og følelsesmæssig sikkerhed for et børn, i familier med svære problemstillinger som f.eks. misbrug, omsorgssvigt eller akut krise. Desuden har hun en meget omfattende erfaring i at arbejde med at skabe sikkerhed og gennemføre familiebehandling, bl.a. i sikkerhedsplansteams, i traumatiserede familier, i familier med misbrug, psykiske lidelser, vold, omsorgssvigt og familier med anden etnisk baggrund end dansk. Hun er uddannet Marte Meo terapeut og supervisor og uddannet traumebehandler.

Michael Petersen

Michael er optaget af, at undervisning og læring foregår, som inddragende processer, hvor deltagerne bruger sig selv og de styrker og kompetencer de har i læreprocessen.

Sammen med medarbejdere og ledere har han forfinet praksis i en række kommuner

Kontakt: michael@sikkerhedskonsulenterne.dk
Tlf: 2098 9417

Michael er uddannet sociolog, Løsningsfokuseret praktiker og Master i udsatte børn og unge.

Michael hjælper en række kommuner med at uddanne medarbejderne i løsningsfokuseret metode, Samarbejde Om Sikkerhed, netværksinddragelse, mødeledelse mm.

Michael bruges også som mødeleder eller direkte indsats i familier, hvor samarbejdet er gået i hårdknude. Hvor familien ikke har tillid til kommunen og medarbejderne er kørt fast. Hvor familien har brug for en netværksbaseret indsats, eller i forandrende samtaler, der bygger på den løsningsfokuserede metode.

Michael har stor erfaring i arbejdet på børnefamilieområdet, særligt i familier hvor der har fundet vold, overgreb eller groft omsorgssvigt sted. I disse familier samarbejder Michael med kommune, familie og netværk om at skabe sikkerhed for børnenes udvikling og trivsel.

Michael har gennemført en række uddannelsesdage på Diplom niveau hos BRIEF i London. Michael tilbyder forandrende løsningsfokuserede samtaler til private uden beregning mod at klip fra samtalerne kan anvendes til undervisningsbrug.