Metoden Samarbejde Om Sikkerhed

Samarbejde Om Sikkerhed i familier inddrager de betydningsfulde voksne, som er en del af barnets hverdagsliv. Netværket hjælper med at skabe forandring og sikkerhed for barnet.

Samarbejde Om Sikkerhed i familier sætter altid barnet i centrum. Det er vigtigt, både at lytte til barnets perspektiv og give barnet en forklaring på voldsomme oplevelser. i familien.

Gennem en involverende og inddragende proces, ændres dynamikkerne i familien. Det afdækkes om der kan skabes sikkerhed, udvikling og trivsel for barnet/børnene i familien.

Kommunen og familien er ofte uenige i alvorsgraden, bekymringen, eller om episoden overhovedet har fundet sted. Her hjælper jeg parterne med at styrke samarbejdet og skabe rammer for fremtidig sikkerhed, udvikling og trivsel for børnene. Ved at styrke samarbejdet mellem kommune og familie, styrkes også sikkerheden for barnet.

Sikkerhedsplaner Samarbejde Om Sikkerhed
Sikkerhedsplaner er en lovende praksis, som har vist sig at være særligt anvendelig i sager, hvor barnet er i risiko for alvorlige overgreb, vold, misbrug eller groft omsorgssvigt. Læs mere
I sikkerhedsplanlægning er formålet, at give familierne mulighed for at mestre deres situation på en måde, som er sikker for barnet.  Læs mere

Voksne skal blive langt bedre til at inddrage børnene og give dem nogle ordentlige forklaringer på voldsomme hændelser i deres liv. Læs mere
Marte Meo og Sikkerhedsplansarbejde
Marte Meo anvendes i familier hvor der f.eks. skal skabes sikkerhed for at barnet ikke bliver udsat for vold. Her er Marte Meo meget anvendeligt. Læs mere

Metoden i Organisationer:

Implementering af Samarbejde Om Sikkerhed
Hvordan en vellykket implementering af Samarbejde Om Sikkerhed, kan se ud i organisationer.
Samarbejde Om Sikkerhed
Skala workshoppen kan bidrage til at styrke teamets fokus på analyse i implementeringen af Samarbejde Om Sikkerhed.
Sikkerhedsplaner Samarbejde Om Sikkerhed
Metodeværkstedet tilbyder medarbejderne løbende praksisnær metodetræning og metodesupervision.