Samarbejde om Sikkerhed

Samarbejde om Sikkerhed har som overordnet formål, at styrke samarbejdsrelationer mellem mennesker og skabe sikkerhed, trivsel og udvikling. Det kan være på arbejdspladsen, i familien, mellem fagpersoner, mellem professionelle, mellem forvaltning og familie, eller mellem ledelse og medarbejdere.

Metoden har sin oprindelse på myndighedsområdet for udsatte børn, men har vist sig anvendelig til at styrke alle former for samarbejde.

Metoden anvendes eksempelvis, som ramme for mødeledelse, tema- og trivselsdage i organisationer, i medarbejder- og ledelsesteams og i lokalsamfund.

Klik her for at læse om implementering af Samarbejde Om Sikkerhed.

På børneområdet

Samarbejde om Sikkerhed (SOS) bygger på den løsningsfokuserede tilgang. Et grundfokus i den løsningsfokuserede metode er, at skabe forandring. Når metoden anvendes i arbejdet med udsatte børn, unge og familier foretages ligeledes en balanceret risikovurdering.

Modellen er inspireret af de ideer, som ligger i de australske modeller Signs of Safety og Partnering for Safety, men bygger også på skandinavisk, europæisk og international forskning, herunder principper og begreber fra forskning om risiko og resiliens. 

Samarbejde Om Sikkerhed kan anvendes i den børnefaglige undersøgelse, i handleplaner, ved netværks- og opfølgningsmøder, ved børnesamtaler, familie samtaler og ved konfliktløsning.

Metoden sætter barnet i centrum og inddrager det, så tidligt, som muligt, i arbejdet med at skabe forandring. Børn lever et hverdagsliv i mange “arenaer” og tilbringer det meste af deres vågne tid, adskilt fra de voksne de er i familie med. Derfor kræver en forståelse af barnet og barnets situation en viden om de forskellige former for samspil barnet indgår i.

Ved at anvende værktøjerne kan fagpersoner understøtte familier i en forandrings- og udviklingsproces, som kan skabe sikkerhed og trivsel for børnene.

I børnesager med anbringelsestruede børn er det i de fleste tilfælde  muligt at få forældre og netværk til at samarbejde om sikkerhed, så problemerne løses og barnet/børnene kan forblive i hjemmet. Eller hjemgives efter et kort ophold udenfor hjemmet.

Samarbejde Om Sikkerhed

S​amarbejde Om Sikkerhed er et EU varemærkebeskyttet navn og logo