Sikkerhedskonsulenterne

Samarbejdet i sikkerhedskonsulenterne varetages af Charlotte Thykier og Michael Petersen.

Vi er 2 selvstændige konsulenter, i tæt samarbejde om at skabe forandringer for mennesker. Det kan være på arbejdspladsen, i familien, mellem fagpersoner, mellem professionelle, mellem forvaltning og familie, mellem ledelse og medarbejdere eller bredt i lokalsamfundet.

Vi har mere end 10 års praktisk erfaring i at lave Sikkerhedsplaner i familier med vold, overgreb og groft omsorgssvigt. Generelt har vi en solid praktisk erfaring i arbejdet med udsatte børn og voksne. Både direkte i familien og som konsulenter.

Vi har ligeledes erfaring med skabe lære- og udviklingsprocesser i politisk styrede organisationer og forvaltninger. Både fra et medarbejderperspektiv og et lederperspektiv.

Læs mere om Charlotte og Michael.

Samarbejde om at skabe læring og forandring.

Alt hvad vi gør har fokus på at styrke samarbejdet mellem mennesker og hjælpe med at skabe de ønskede forandringer.

I vores arbejde med mennesker har vi altid fokus på, hvor de vil hen. Hvad de allerede kan. Hvilke personlige og netværksbaserede ressourcer de kan trække på, mens de arbejder på at skabe forandring.

Kurser og kompetenceudvikling

På vores kurser har vi fokus på læreprocesser og udviklingsprocesser. Vi tænker man lærer bedst, når man aktivt arbejder med stoffet. Vores kursister bliver præsenteret for læring gennem øvelser. Det er i øvelsen man bliver bedre og udvikler sin faglighed. Derfor er vores læringsrum summende værksteder, hvor kursisterne udvikler faglige kompetencer gennem øvelse og træning.

Implementering

Vi tænker læring foregår på 2 planer. Først lærer man og derefter lærer man fra sig. Vi hjælper med at fastholde læringen i organisationen ved at understøtte nogle læringsrum, hvor man både lærer og lærer fra sig.

Familiearbejdet

I vores arbejde med udsatte børn og familier har vi fokus på, hvordan vi sammen med familie, fagprofessionelle og netværk kan skabe sikkerhed, udvikling og trivsel for børnene og for familien som helhed. Vi har fokus på at styrke familiens muligheder for at mestre de svære situationer på måder, der skaber sikkerhed for børnene.

Metoder

De løsningsfokuserede antagelser og den løsningsfokuserede metode, udgør sammen med Samarbejde Om Sikkerhed, vores grundlæggende og fælles metodiske ståsted. I familie arbejdet suppleres med Marte Meo.

Virksomheden og varemærket

Sikkerhedskonsulenterne – børns sikkerhed er en enkeltmandsvirksomhed ejet og drevet af Michael Petersen.

S​amarbejde Om Sikkerhed er et EU varemærkebeskyttet navn og logo.

Samarbejde Om Sikkerhed