Sikkerhedsplaner og familiebehandling

Familiebehandling

Intensive familiebehandlingsforløb i forbindelse med fødsel. Ved bekymring i forbindelse med fødsel eller som alternativ til anbringelse af nyfødte børn, iværksættes et intensivt behandlingsforløb hos forældrene for at udvikle forældrekompetencer og dermed skabe sikkerhed for barnet.

Samarbejde Om Sikkerhed i familier med høj risiko (Sikkerhedsplaner)

Sikkerhedsplaner i børnesager med anbringelsestruede børn. I de fleste tilfælde er det muligt at få forældre og netværk til at samarbejde om sikkerhed, så problemerne løses og barnet/børnene kan forblive i hjemmet eller hjemgives efter et kort ophold udenfor hjemmet. 

Konfliktløsning

Det kan være en stor belastning for børns trivsel at vokse op i konflikt. I nogle konfliktfyldte forhold er det ikke muligt at løse konflikten. Vi arbejder med parterne, så de samarbejder om at skåne børnene fra involvering i konflikten.

Samarbejde mellem borger og system

Er samarbejdet mellem familie og kommune kørt så skævt, at det påvirker muligheden for at give børnene den bedste hjælp? Vi har gode erfaringer med at hjælpe i en proces der kan genskabe tilliden og styrke samarbejdet omkring børnene.

Vi skaber forandringer

Familiebehandling er en intensiv og struktureret indsats for at få skabt vedvarende positive forandringer hos forældrene og styrke barnets sikkerhed, trivsel og udvikling.

Vi kommer til borgeren

Det pædagogiske og terapeutiske behandlingsarbejde gennemføres i hjemmet som intensiv støtte, baseret på kommunens ønske om forandring og den enkelte families behov.

Vi samarbejder bredt

Marte Meo, sikkerhedsplaner med professionelt og privat netværk, netværksskabende forældregrupper og relevant kontakt til sundhedsplejerske, traumeterapeut, læger mfl.

Vi skaber samvær og sikkerhed

Familiebehandling hvor kommunen overvejer hjemgivelse ved støttet samvær. Overvåget samvær. Observationer i hjemmet, hvor der samtidig arbejdes med familiebehandling.

Samarbejde Om Sikkerhed

Vi hjælper gerne

Sidder du med en kompliceret familiesag, som du gerne vil se på med nye øjne eller som du er kørt fast i. Vi tilbyder supervision i enkeltsager og hjælper med at stille de spørgsmål, der kan skabe overblik og nye muligheder.

Vi er kun et opkald væk

Vi løser mange forskellige opgaver på området. Ring til os og hør hvad vi kan hjælpe med i forhold til din konkrete problemstilling. Vi er kun en opringning væk.

Samarbejde Om Sikkerhed