Til forældre

Vi taler tit med forældre som har besøgt vores hjemmeside og som afviser vores hjælp, fordi de ikke mener deres situation er så voldsom, at den passer til vores indsats. Det kan være din socialrådgiver, som har henvist til vores tilbud og du som forælder søger mere viden om os.

Vi arbejder aldrig med familier, som ikke ønsker vores hjælp og derfor respekterer vi selvfølgelig når forældre ikke ønsker vores indsats. Men vi er kede af når vi bliver afvist, alene på baggrund af hvad man læser på en hjemmeside eller gør sig af forestillinger, inden man har mødt os.

Vi oplever stort set altid, at de familier, som i begyndelsen er skeptiske eller afvisende, bliver glade for vores indsats. De forældre og familier, som har mødt os personligt, inden de afviser os, siger ofte ja til at samarbejde med os, når de har hørt om vores måde at arbejde på.

De forældre og familier, som har mødt os personligt, inden de afviser os, siger ofte ja til at samarbejde med os, når de har hørt om vores måde at arbejde på.

Når en socialrådgiver henviser til os, er det altid fordi de har en tro på familien og vil give den en chance for at vise, at de kan skabe sikkerhed, udvikling og trivsel for deres børn. De familier, der giver os en chance for at hjælpe, oplever ofte et godt samarbejde og lykkes med at skabe de forandringer, som er nødvendige for at kommunen er tryg ved at barnet har det godt og sikkert i familien.

Som forælder er det hårdt når man fra en kommune får en besked om, at de vil anbringe ens barn eller at barnet er anbringelsestruet. Eller hvis en rådgiver i mindre alvorlige tilfælde henviser til os.

 • Vi møder mange forældre som har mistet tilliden til kommunen.
 • Vi møder mange forældre, som oplever at kommunen kun ser alt det dårlige.
 • Vi møder mange forældre, som tror, at vi, fordi vi er henvist fra kommunen kun ser kommunens perspektiv.
 • Vi møder mange forældre, som synes at det billede kommunen tegner af deres familie er helt skævt og alt for negativt.
 • Vi møder mange forældre, som er endt i diskussioner med kommunen, fordi kommunen ikke forstår eller kan se deres perspektiv.
 • Vi møder mange forældre, som ikke forstår hvad kommunen er bekymret for eller forstår hvad de kan gøre for at få kommunen ud af deres liv.
 • Vi møder mange forældre, som føler at kommunen arbejder med skjulte dagsordener.

Derfor kan man nemt tro at en kommunes tilbud om hjælp har et andet formål end at hjælpe. Det er sjældent tilfældet. Når en rådgiver henviser til os er det fordi de ønsker, at få samarbejdet tilbage på sporet. Det kan være svært at forstå og tro på, hvis man som forælder føler sig misforstået og angrebet af kommunen. I de fleste situationer hjælper vi kommunen med at forstå forældrenes perspektiv.

 • Vi hjælper med at bygge tilliden og samarbejdet op igen.
 • Vi hjælper med at få øje på alt det gode forældrene gør for at skabe sikkerhed, trivsel, udvikling for barnet.
 • Vi er rigtig gode til at se en familie både fra kommunens og forældrenes perspektiv og senere finde et fælles perspektiv.
 • Vi hjælper med at tegne et billede af familien, som både peger på det som skal ændres og det som går godt. Og vi hjælper kommunen med at få øje på det, hvis de har blinde pletter.
 • Vi styrker samarbejdet mellem kommune og forældre, så diskussionerne kommer til at handle om, hvordan man i samarbejde gør det bedste for barnet.
 • Vi hjælper med at gøre “kommunesproget” forståeligt, så det bliver helt tydeligt hvad kommunen er bekymret for og hvad man kan gøre for at fjerne den.
 • Vi arbejder altid åbent, ærligt og gennemsigtigt. Vi kalder en spade for en spade og taler åbent med forældrene om vores bekymringer og det vi ser lykkes, inden de gives videre til kommunen.
 • Vi møder familier som samarbejdspartnere vi skal skabe forandring med.
 • Vi er altid på barnets side og har fokus på, at styrke barnets sikkerhed og trivsel. Vi tror som udgangspunkt at alle forældre har samme ønske.
 • Vi er nysgerrige på hvilke forandringer i ønsker og lytter til jeres forestillinger om sikkerhed.

Hvis din kommune eller socialrådgiver har foreslået et samarbejde med os, håber vi at du i det mindste vil møde os og høre mere, inden du siger nej tak. Ikke for vores skyld. Ikke for kommunens skyld, men for dit barns skyld. Hvorfor? Fordi vi har mere end 10 års praktisk erfaring med at samarbejde med familier om at skabe sikkerhed, udvikling og trivsel for deres børn.

Del indlæg: