Faglig udvikling

KURSER:

Vi tilbyder en lang række af kurser med forskelligt indhold. Fælles for alle kurserne er at vi kommer til jer. Det er nemt for jeres medarbejdere, som slipper for at rejse langt for at komme på kursus. Det styrker jeres organisation, når jeres medarbejdere deltager i et fælles læringsrum og de kompetencer, de tilegner sig bliver en del af et fælles sprog. Ring gerne og hør hvordan vi kan hjælpe med at styrke den faglige udvikling i din organisation.

Den svære samtale:

Vi træner fagfolk i den svære samtale med udsatte børn. Mange fagpersoner på området finder det svært, at give børnene en ordentlig forklaring på hvad der “egentlig” skete, da de oplevede en traumatisk hændelse. Det kan være vold, overgreb, anbringelse, dødsfald eller andre voldsomme hændelser i børns liv. Mange af de fagpersoner vi har trænet i at give en ord og billed fortælling føler sig bedre klædt på til at give børn og familier en bedre forståelse af deres situation.

Løsningsfokuseret metode (LØFT)

Vi træner fagpersoner i anvendelse af den løsningsfokuserede metode, som udgangspunkt for forandrende samtaler. Vi har i de seneste 6 år trænet socialrådgivere, sundhedsplejersker, pædagoger, psykologer, og andre fagfolk i metoden.

Vores læreprocesser har altid inddragelse som omdrejningspunkt. Vi tror på man lærer bedst, når man arbejder aktivt og læring foregår, som inddragende processer, hvor deltagerne inddrages og bruger sig selv og de styrker og kompetencer, de besidder, i læreprocessen. Derfor vil vores kurser altid indeholde masser af praktiske øvelser, hvor kursisterne arbejder mere end vi gør.

Samarbejde Om Sikkerhed

Vi træner medarbejdere i børne- og familieafdelinger i anvendelse af metoden “Samarbejde Om Sikkerhed” i den børnefaglige undersøgelse, i handleplaner, i opfølgninger og i det generelle sagsarbejde.

Grundforløb i Samarbejde Om Sikkerhed (SOS) dage og herefter metodetræning i metodeværksteder som et led i implementeringen.

Sikkerhedsplaner

Vi træner og uddanner medarbejdere i særlige sikkerhedsplansteams, hvor inddragelse af privat netværk skaber sikkerhed og trivsel for udsatte børn.

Vi har mere end 10 års praktisk erfaring i at skabe sikkerhed for børn, hvor vold, overgreb eller groft omsorgssvigt skaber usikre opvækstbetingelser.Vi træner og uddanner medarbejdere i særlige sikkerhedsplansteams, hvor inddragelse af privat netværk skaber sikkerhed og trivsel for udsatte børn.

Samarbejde Om Sikkerhed

Vi træner medarbejdere i Forsvarets Veterancenter i Samarbejde Om Sikkerhed og Løsningsfokuseret metode. Metoden har i den sammenhæng til formål at hjælpe i arbejdet med Veteraner med efterreaktioner, som eksempelvis PTSD.

Netværk

Vi træner og uddanner medarbejdere i inddragelse af privat netværk, som et vigtigt element i at skabe sikkerhed og trivsel for udsatte børn og voksne.

Samarbejde Om Sikkerhed